บล็อค คลิกที่นี่⇒⇒⇒

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

 โยสึบะ เดนทัล คลินิก ของเรามีนโยบายการรักษาคนไข้ทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น(ชาวต่างชาติ) โดยทันตแพทย์ไทยผู้เชียวชาญที่วินิจฉัยอย่างละเอียด และคอยให้คำปรึกษา โดยผ่านล่ามที่สามารถ

ตลอดจนมีผู้ให้คำปรึกษาด้านทันตกรรมชาวญี่ปุ่น ที่มีประสบการณ์ในคลินิกทันตกรรมไว้คอยบริการคนไข้ทั้งในด้านการใช้ประกันและเบี้ยประกันต่างๆ รวมทั้งค่ารักษาในขั้นตอนต่างๆ

*หมายเหตุ คลินิกของเรา ต้อนรับคนไข้ชาวไทยทุกท่าน รวมถึงผู้มีสิทธิประกันสังคมทุกท่าน โดยไม่จำเป็นต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าในการใช้สิทธิ และยังมีการจัดโปรโมชั่นต่างๆ ตามวาระ และเทศกาลต่างๆ ไว้ค่อยต้อนรับคนไข้ชาวไทยทุกท่านอีกด้วยค่ะ

>ปรึกษาและจองคิวได้ที่นี่

ปรึกษาและจองคิวได้ที่นี่