บล็อค คลิกที่นี่⇒⇒⇒

 

 

***ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว***

เนื่องจากมีการแพร่กระจายของการติดเชื้อโคโรนาไวรัส ทางคลินิกจึงปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 หากทางคลินิกเริ่มเปิดให้บริการปกติจะแจ้งให้ทราบในคราวต่อไป

 

มาตราการการคัดกรองและป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

งดให้บริการและเลื่อนนัด

  1. ผู้ที่มีประวัติไปและกลับจากต่างประเทศในกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกรมควบคุมโรคหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ภายใน 14 วัน กรุณาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ของคลินิก
  2. ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกาย ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และมีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก และเพิ่งกลับจากประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อิตาลี สิงคโปร์ กรุณาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ของคลินิก
  3. ผู้ที่มีประวัติสัมผัสแหล่งโรคหรือเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
  4. ผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยหรือไปตลาดค้าสัตว์ในประเทศสุ่มเสี่ยงที่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ผู้เข้าเกณฑ์ดังที่กล่าวไปข้างต้น ทางคลินิกขออนุญาตงดให้บริการและเลื่อนนัดออกไปจนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าท่านปลอดภัยจากการติดเชื้อจากประเทศและพื้นที่สุ่มเสี่ยงตามมาตราการของกรมควบคุมโรค

***หากท่านต้องการนัดการรักษาในคราวต่อไป กรุณานำเอกสารการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนามายื่นเพื่อเป็นการยืนยันกับทางคลินิกว่าท่านมิได้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

 

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

 โยสึบะ เดนทัล คลินิก ของเรามีนโยบายการรักษาคนไข้ทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น(ชาวต่างชาติ) โดยทันตแพทย์ไทยผู้เชียวชาญที่วินิจฉัยอย่างละเอียด และคอยให้คำปรึกษา โดยผ่านล่ามที่สามารถ

ตลอดจนมีผู้ให้คำปรึกษาด้านทันตกรรมชาวญี่ปุ่น ที่มีประสบการณ์ในคลินิกทันตกรรมไว้คอยบริการคนไข้ทั้งในด้านการใช้ประกันและเบี้ยประกันต่างๆ รวมทั้งค่ารักษาในขั้นตอนต่างๆ

*หมายเหตุ คลินิกของเรา ต้อนรับคนไข้ชาวไทยทุกท่าน รวมถึงผู้มีสิทธิประกันสังคมทุกท่าน โดยไม่จำเป็นต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าในการใช้สิทธิ และยังมีการจัดโปรโมชั่นต่างๆ ตามวาระ และเทศกาลต่างๆ ไว้ค่อยต้อนรับคนไข้ชาวไทยทุกท่านอีกด้วยค่ะ

    >ปรึกษาและจองคิวได้ที่นี่

    ปรึกษาและจองคิวได้ที่นี่