อัตราค่าบริการ

วิชาการแพทย์

1.ทันตกรรมทั่วไป
2.ทันตกรรมสำหรับเด็ก
3.ศัลยกรรมช่องปาก
4.รากฟันเทียม
5.รักษารากฟัน
6.ครอบฟัน
7.ทันตกรรมจัดฟัน
8.ทันตกรรมเพื่อความงาม

 

ค่ารักษา

No รายการ บาท
1 ตรวจฟันและปรึกษาปัญหาสุขภาพช่องปาก ฟรี
2 เอ็กซเรย์ 250
3 ขูดหินปูน 600 – 1,500
     + เซ็ตแอร์โฟว์  1,200
4 เกลารากฟัน (ครั้ง) 2,000 – 3,500
5 ฟอกสีฟันเองที่บ้าน 2,980
ถอนฟัน
6 ถอนฟันแบบง่าย 600 – 1,200
7 ถอนฟันแบบยาก 1,200 – 2,200
8 ฟันคุดที่ฝังเฉพาะในเหงือก 2,500 – 3,000
9 ฟันคุดที่ฝังในกระดูก 3,500 ~
อุดฟันด้วยคอมโพสิตเรซิน
10 อุดฟัน1 ด้าน ซี่ละ 600 – 900
11    – อุดฟัน ด้านต่อไป เพิ่มด้านละ 400 – 700 /ด้าน
12    – กรณีที่ใส่ยาชา 200
13    – กรณีใส่การกันเสียว 200 – 500
14    – ใช้ด้ายแยกเหงือก 300
15 ฟันสึก 1,000 – 1,500
ครอบฟัน , สะพานฟัน (ซี่)
   ครอบฟันกระเบื้องกึ่งโลหะ
16    – แบบโลหะแบบธรรมดา 10,000
17    – แบบโลหะพาลาเดียม 15,000
18    – แบบโลหะพาลาเดียม ทองคำ 12% 17,000
19    – แบบโลหะ ทองคำ 40% 19,000
20    – แบบโลหะ ทองคำ 72% 21,000
   ครอบฟันแบบเซรามิคทั้งหมด
21    – ครอบฟันแบบเซรามิคทั้งหมด 18,000
22    – ครอบฟันเซอร์โคเนีย 20,000
อินเลย์ , ออนเลย์
23 อินเลย์ ออนเลย์ 12,000
24 อินเลย์ ออนเลย์ ทองคำ 12% 14,000
25 แบบโลหะ ทองคำ 40% 15,000
26 แบบโลหะ ทองคำ 72% 17,000
27 อินเลย์ ออนเลย์ 15,000 – 17,000
ฟันเดือย
28 เดือยชนิดสีเหมือนฟัน 5,000
29 เดือยชนิดสีโลหะ 5,500 ~
30 เติมเนื้อฟัน /ก่อแกนฟัน 2,000 – 2,400
รักษาคลองรากฟัน
31 ฟันหน้า 6,000 – 8,000
32 ฟันกรามน้อยและฟันกราม 10,500 – 14,000
33 รักษาคลองรากฟันซ้ำ 3,500
34 เปลี่ยนยาในคลองรากฟัน 1,000
35 อุดฟันชั่วคราว 500 – 2,000
อื่นๆ
36 ฟันเทียมถอดได้บางส่วน (อะคริลิก) 3,500 ~
37 ฟันเทียมถอดได้บางส่วน (โลหะ) 10,000 ~
38 สะพานฟันถอดได้  7,000 ~
39 ฟันเทียมทั้งปาก (ต่อชิ้น) 16,000 ~
40 เฝือกสบฟัน 4,000 – 5,000 
41 ยึดครอบฟันหรือสะพานฟัน 1,000 – 1,500 /unit
42 รื้อเดือย(กรณีทำมาก่อน) 2,000 – 4,000
43 รื้อวัสดุเก่า 1,000 – 2,000
สำหรับเด็ก
44 เคลือบฟันด้วยฟลูออไลด์ 600 – 800
45 เคลือบหลุมร่องฟัน (ต่อซี่) 600 – 800
46 ถอนฟัน 600 – 800
47 รักษารากฟันน้ำนม 3,500 – 5,000
48 ครอบฟันเด็ก (สีเงิน) 4,500

                     ใช้บัตรประชาชนสำหรับการเข้ารับการปรึกษาทันตแพทย์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

>ปรึกษาและจองคิวได้ที่นี่

ปรึกษาและจองคิวได้ที่นี่