การควบคุมการติดเชื้อ

“ความปลอดภัย” ควบคู่กับ “ความอันตราย”​

 คลินิกของเราใส่ใจในการตรวจ และ การรักษา เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นอันดับแรก

บางสถานที่อาจต้องการลดต้นทุนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายจึงไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยในการติดเชื้อของพนักงาน และอาจทำให้ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคลดน้อยลง ซึ่งนั่นส่งผลทำให้ผู้ป่วยเลือกที่จะไม่ไว้วางใจ คลินิกของเราจึงคิดว่า 「ความปลอดภัยนั้นควบคู่ไปกับความอันตราย」ดังนั้นจึงได้จัดเตรียมให้พนักงานได้เรียนรู้ถึงความอันตรายและความปลอดภัยไว้อย่างเป็นระบบ

ทุกท่านคงประหลาดใจที่ในความเป็นจริงแล้วการควบคุมการติดเชื้อในคลินิกทันตกรรมของญี่ปุ่นยังเทียบไม่ได้กับประเทศอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่นเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาที่เรียกว่า “แฮนด์พีช” หากนำมาใช้ซ้ำโดยไม่ผ่านการฆ่าเชื้อที่ดีพอ นั่นอาจทำให้เกิดการติดเชื้อ

คลินิกของเราจึงได้เรียนรู้ และ มีระบบการควบคุมการติดเชื้อมากกว่า 2 ขั้นตอน ซึ่งมีมาตฐานที่เทียบเท่าโรงพยาบาลทั่วไป

※ทางคิลินิกได้นำ Sterilization Flow เกณฑ์สูงที่สุดใน Class B ของยุโรปมาใช้เป็นเกณฑ์

การควบคุมการติดเชื้อ

การแยกห้อง

ในการรักษาจะมีฝุ่นและละอองฟุ้งกระจายไปทั่วในอากาศ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ส่วนผสมของเลือดและเชื้อโรคภายในช่องปากจะฟุ้งกระจายออกมาด้วย คลินิกของเราจึงทำการรักษาโดยการแยกห้องออกเป็นห้องเดี่ยว เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ฟุ้งกระจายในอากาศ

   อีกทั้งส่วนที่ใช้มือในการสัมผัสในระหว่างการรักษาจะถูกห่อทุกครั้ง นอกจากนี้จะเช็ดทำความสะอาดเตียงทุกครั้งด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้ทำความสะอาดโดยเฉพาะ

・การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้แล้ว

    เพื่อป้องกันการกระจายของเลือดและเชื้อโรค พนักงานจะนำเครื่องเมืออุปกรณ์ที่ใช้แล้วแพ็คลงในภาชนะที่มีฝาปิดสนิทเพื่อหลีกเลี่ยง และ ป้องกันไม่ให้เลือด เชื้อโรค ได้สัมผัสกับอากาศภายนอก

・การล้างเครื่องมือ

   เพื่อทำความสะอาดให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด จะทำการล้างเครื่องมือ ก่อนจะน้ำไปแช่น้ำยาและทำความสะอาดในขั้นตอนถัดไป โดยพนักงานจะสวมใส่อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการติดเชื้อโดยสวมชุดกาวน์ ถุงมือ และผ้ากันเปื้อนที่ใช้แล้วทิ้งทุกครั้ง

・Ultrasonic Cleaning

    เครื่อง Ultrasonic Cleaning จะใส่น้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อแช่อุปกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ขั้นตอนนี้กำจัดเชื้อโรคหรือแบคทีเรีย

・Autoclave

    เครื่อง Autoclave โดยทั่วไปไม่สามารถกำจัดเชื้อโรคเครื่องมือแฮนด์พีชได้อย่างมีประสิทธิภาพ คลินิกของเราจึงใช้เครื่อง Autoclave Class B ตามเกณฑ์มาตรฐานยุโรป ซึ่งจะช่วยกำหนดค่ามาตรฐานในการฆ่าเชื้อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

・การตรวจสอบการฆ่าเชื้อ

   ถึงจะใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพสูง แต่ถ้าเครื่องมีปัญหาก็จะทำให้การฆ่าเชื้อโรคไม่มีประสิทธิภาพ คลินิกของเราจึงมีการตรวจสอบเครื่องเป็นประจำ
 ① การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียด้วย Chemical Integrator
 ②การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียด้วย Indicator
 ③การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียด้วย Biological Integrator (Spore Test) (ภาพซ้าย)

・การรักษา

    ระบุวันหมดอายุติดบนเครื่องมืออย่างชัดเจนหลังการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาหรือความร้อน ถ้าเครื่องมือหมดอายุแล้วแต่ยังไม่ได้แกะออกมาใช้จะนำมาฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาหรือความร้อนอีกครั้ง

>ปรึกษาและจองคิวได้ที่นี่

ปรึกษาและจองคิวได้ที่นี่