การควบคุมการติดเชื้อ

“ความปลอดภัย” คู่กับ “ความอันตราย”​

  คลินิกของเราใส่ใจในการตรวจรักษาและความปลอดภัยของพนักงาน เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นอันดับแรก

     บางคลินิกเพื่อที่จะลดต้นทุนค่าใช้จ่ายจึงไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยในการติดเชื้อของพนักงาน มักจะเกิดเหตุฉุกเฉินอยู่บ่อยครั้ง ผลคือทำให้ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคไม่ดีพอ ซึ่งทำให้ผู้ป่วยไม่ไว้วางใจ คลินิกของเราคิดว่า 「ความปลอดภัยจะอยู่คู่กับความอันตราย」ดังนั้นจึงได้จัดเตรียมให้พนักงานได้เรียนรู้ถึงความอันตรายอย่างเป็นระบบ

     ทุกท่านคงประหลาดใจในความเป็นจริงแล้วการควบคุมการติดเชื้อในคลินิกทันตกรรมของญี่ปุ่นยังเทียบไม่ได้กับประเทศอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่นเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาที่เรียกว่า “แฮนด์พีช” หากนำมาใช้ซ้ำโดยไม่ผ่านการฆ่าเชื้อที่ดีพอจะทำให้เกิดการติดเชื้อ

คลินิกของเรามีระบบการควบคุมการติดเชื้อมากกว่า 2 ขั้นตอน ซึ่งมีมาตฐานที่เทียบเท่าโรงพยาบาลทั่วไป

※ทางคิลินิกได้นำ Sterilization Flow เกณฑ์ที่สูงที่สุดใน Class B ของยุโรปมาใช้เป็นเกณฑ์

การควบคุมการติดเชื้อ

・การแยกห้อง

   ในการรักษาจะมีฝุ่นและละอองฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วในอากาศ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ส่วนผสมของเลือดและเชื้อโรคภายในช่องปากจะฝุ้งกระจายออกมาด้วย คลินิกของเราทำการรัษาโดยการแยกห้องเป็นห้องเดี่ยว เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ฟุ้งกระจาย

   อีกทั้งส่วนที่ใช้มือในการสัมผัสในระหว่างการรักษาจะถูกห่อแร็พทุกครั้ง นอกจากนี้เช็ดทำความสะอาดเตียงทุกครั้งด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้ทำความสะอาดโดยเฉพาะ

・การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้แล้ว

    เพื่อป้องกันการกระจายของเลือดและเชื้อโรคในบริเวณที่ผู้ป่วยใช้เส้นทางสัญจร พนักงานจะนำเครื่องเมืออุปกรณ์ที่ใช้แล้วแพ็คลงในภาชนะที่มีฝาปิดสนิทเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดและเชื้อโรคได้สัมผัสกับอากาศภายนอก

・การล้างเครื่องมือโดยใช้มือ

   เพื่อการทำความสะอาดให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด จะทำการล้างเครื่องมือด้วยมือก่อนจะน้ำไปแช่น้ำยาและทำความสะอาดในขั้นตอนถัดไป โดยพนักงานจะสวมใส่อุปกรณ์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการติดเชื้อโดยสวมชุดกาวน์ ถุงมือ และผ้ากันเปื้อนที่ใช้แล้วทิ้งทุกครั้ง

・Ultrasonic Cleaning

    เครื่อง Ultrasonic Cleaning จะใส่น้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อแช่อุปกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ขั้นตอนนี้กำจัดเชื้อโรคหรือแบคทีเรีย

・Autoclave

    เครื่อง Autoclave โดยทั่วไปไม่สามารถกำจัดเชื้อโรคเครื่องมือแฮนด์พีชได้อย่างมีประสิทธิภาพ คลินิกของเราใช้เครื่อง Autoclave Class B ตามเกณฑ์มาตรฐานยุโรป ซึ่งจะช่วยกำหนดค่ามาตรฐานในการฆ่าเชื้อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

・การตรวจสอบการฆ่าเชื้อ

   ถึงจะใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพสูง แต่ถ้าเครื่องมีปัญหาก็จะทำให้การฆ่าเชื้อโรคไม่มีประสิทธิภาพ คลินิกของเราจึงมีการตรวจสอบเครื่องเป็นประจำ
 ① การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียด้วย Chemical Integrator
 ②การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียด้วย Indicator
 ③การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียด้วย Biological Integrator (Spore Test) (ภาพซ้าย)

・การรักษา

    ระบุวันหมดอายุติดบนเครื่องมืออย่างชัดเจนหลังการฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาหรือความร้อน ถ้าเครื่องมือหมดอายุแล้วแต่ยังไม่ได้แกะออกมาใช้จะนำมาฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาหรือความร้อนอีกครั้ง

>ปรึกษาและจองคิวได้ที่นี่

ปรึกษาและจองคิวได้ที่นี่